Výrobní proces
1. Nákup dřevní hmoty


Celý výrobní cyklus lišt a rámů začíná v lese. Nákup dřevní hmoty je zabezpečován nákupčím dřevní hmoty, který dohlíží na kvalitu a přejímku suroviny. Nakupujeme surovinu v souladu s trvale udržitelným lesním hospodářstvím.

2. Pořez kulatiny


Pilnice je vybavena rámovou technologií pořezu. Pro maximální využití dřevní hmoty je zvolen pořez jedním průchodem rámovou pilou, tak zvaný pořez naostro.

3. Dřevosklad


Řezivo je uloženo na dřevosklad dle skladového plánu a podle tloušťkových dimenzí. Dřevní hmota je v kůře pro eliminaci výsušných trhlin a je ponechána přirozenému vysoušení pro dosažení nejlepších kvalitativních parametrů před vstupem do sušáren.

4. Sušárny


V sušárnách se řezivo zbaví zbytkové vlhkosti a odstraní nežádoucí pnutí. Zvolen je pozvolný a šetrný sušicí režim na základě našich dlouhodobých zkušeností.

5. Výroba nekonečného vlysu


Řezivo se rozmítne na latě. Vady jsou detekovány skenerem a posléze vyříznuty automatickou pilou. Hranolky přípustné pro výrobu jsou následně ofrézovány a slepeny do 3metrových délek.

6. Profilování, klížení


Délkově nastavované hranolky jsou klíženy do sestavy a následně profilovány do tvaru, který je kontrolován kalibrační plechovou šablonou.

7. Podkladování


Na dřevěnou lištu se nanáší protlačováním skrz přesně obrobenou ocelovou šablonu tenká vrstva hmoty z křídy, kaolinu a klihu tak, aby byl připraven perfektní povrch pro dokončení lišty.

8. Ruční dokončování


Na připravený povrch lišty se provádějí operace jako například nanášení plátkového kovu, patinování, linkování, proškrabání a jiné další operace vyžadující si zručnost a odbornost.

9. Strojní dokončování


Na lištu se nanáší tenká fólie s velkou variabilitou dezénu. Patří sem také strojní lisování ozdob.

10. Stříkání


Na dokončenou lištu se nanáší barvy, laky a patiny pro povrchovou úpravu.

11. Balení


Každá lišta je zabalena a označena štítkem udávající číslo výrobku, šarži a metráž.

12. Sklad


Standardní kolekce je držena skladem v určitém normativu a je připravena pro expedici k zákazníkovi.

13. Rámovací služba


Zabezpečuje komplexní rámařské služby. Dále připravuje vzorky pro distribuci nových kolekcí lišt a také výrobu hotových rámečků.

14. Expedice


Rozvážení objednaných lišt a dalšího zboží je zajištěno sběrnou službou, která každý den rozváží zboží zákazníkům v režimu 24 a 48 hodin.

15. Výroba obrazových rámů


Výroba rámů je založena na ruční práci. Na rám se lepí ozdoby, zlatí se, patinuje, proškrabává a dodává se rámu finální podoba.

16. Výroba briket


Společnost má uzavřený výrobní cyklus. Veškerý dřevní odpad se zpracovává na výrobu dřevěných briket, nebo se spaluje v kotelně. Briketa se vyrábí slisováním dřevního odpadu za tlaku a teploty bez použití lepidla.
Načítání
Načítání