Společnost  Larson-Juhl s.r.o. vypracovala vizi společnosti, která obsahuje heslo směřované jako výzva ke všem zaměstnancům firmy.
"Jedinečnost a krása
v nejvyšší kvalitě."
K definici dlouhodobých cílů a k jejich naplnění
je oficiálně a viditelně deklarováno poslání firmy:


1) Zákazník vždy na prvém místě.
2) Slušně a poctivě v každém jednání.
3) Úcta ke každému jednotlivci.
4) Znamenité výrobky a služby.
5) Odměny vázané na výkony.
6) Vedení je vždy příkladem. 

Obchodní jméno: Larson-Juhl s.r.o.
Sídlo: Tovární 117, 381 17 Český Krumlov
IČO: 04155823, DIČ: CZ699005308

JEDNATELÉ

Tomáš Rubáček
Michael John Brown
Arie Cornelis Bijsterveld
Larson-Juhl s.r.o. je členem koncernu Larson-Juhl International

Načítání
Načítání