Historie1880

Výroba dřevěných obrazových lišt a rámů se rozvinula na českém jihu,  v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově, již v polovině 19. století  a už tehdy měla průmyslový charakter. V roce 1880 obdržel továrník Leonard Schönbauer, výrobce zlacených obrazových lišt, privilegium na zvláštní způsob výroby dezénů pozlacovaných lišt a rámů a v lednu 1881 zahájil výrobu v nově postavené továrně v Domoradicích na okraji Českého Krumlova. 

1893

V roce 1893 zaměstnával Schönbauer již 98 dělníků, továrna měla nejlepší strojní vybavení v porovnání s ostatními konkurenčními firmami na jihu Čech a vyvážela své výrobky nejen do všech oblastí Evropy, ale také do Orientu, Afriky a Austrálie. Výborná kvalita výrobků firmy Schönbauer byla v 80. a 90. letech 19. století oceněna řadou medailí na mezinárodních průmyslových i uměleckých výstavách.

1900

Období první poloviny 20. století je charakterizováno střídáním krátkodobých oživení a hlubokými propady. Vedle hospodářské krize ve dvacátých a třicátých letech se na výrobě negativně projevily zejména obě světové války, kdy došlo k dramatickému snížení zahraniční i tuzemské poptávky a následně i výroby obrazových lišt a rámů.

1945

Když se podnik dostal v roce 1945 pod národní správu, pracovalo zde méně než dvacet pracovníků. Hospodářské poměry továrny byly obtížné, na jejím majetku vázly dluhy, pohledávky v Německu a Rakousku byly nedobytné a odbytiště v těchto zemích ztracena. Projevoval se nedostatek materiálů i odborných pracovních sil.

1947

V roce 1947 zasáhl podnik požár, který zničil téměř všechny budovy a stroje. Vyhořelý objekt byl v takovém stavu, že se zdálo být nemožné továrnu obnovit. Dnes budou znít slova o nadšení a úsilí zaměstnanců obnovit vlastními silami výrobu na troskách původní továrny poněkud nezvykle, nicméně již zjara 1948 byla výroba obnovena v zrekonstruovaných prostorách původní továrny ve svém dřívějším rozsahu. Živelné neštěstí upevnilo vzájemné vztahy pracovníků k sobě i k podniku.

1950

Po několika reorganizacích, kdy podnik získal své dnešní jméno LIRA (počáteční slabiky slov lišty, rámy), se v roce 1960 stal zřizovatelem podniku ONV v Českém Krumlově. Přechod podniku Lira pod řízení ONV v Českém Krumlově znamenal důležitý mezník pro rozvoj výroby obrazových lišt a rámů v Československu i pro rozvoj celého podniku.

1960

V 60. a 70. letech dochází postupně k výstavbě nových výrobních závodů v Českém Krumlově a v Horní Plané. Lira se stává největším výrobcem obrazových lišt a rámů v Československu i v celé Evropě. Významná část produkce (více než 50 %) je exportována na zahraniční trhy – Anglie, Blízký a Střední východ, Německo, USA, Španělsko, Austrálie, Kanada, Skandinávie.…

1990

Díky privatizační podmínce reinvestovat veškeré vytvořené zdroje po dobu pěti let od privatizace do rozvoje společnosti byly rozšířeny a modernizovány výrobní kapacity, zavedena řada nových technologií a vybudováno distribuční středisko pro ČR a okolní země. Lira má uzavřený technologický cyklus, který začíná nákupem dřevní hmoty a končí prodejem výrobků. Výroba využívá jak moderních strojních technologií, tak klasických ručních postupů založených na historické tradici. 

1990

Sortiment tvoří více než 400 profilů, které aplikací ornamentů a barev nabízejí 4 000 druhů obrazových lišt. Více než čtyři sta zaměstnanců vyrobí denně více než 20 kilometrů obrazových lišt. K tradičním výrobkům patří i klasické obrazové rámy, napínací rámy, průmyslové a krycí lišty a brikety vyráběné z dřevního odpadu. Lira má i vlastní rámovací službu a šest reprezentačních prodejen, významný je i přínos pro rozvoj rámovacích služeb v ČR dovozem rámařské techniky a materiálů.

1991

V roce 1991 byla založena akciová společnost Lira, obrazové lišty a rámy, a. s., Český Krumlov, která je právním nástupcem státního podniku Lira Č. Krumlov. V privatizaci akciové společnosti Lira se v polovině 90. let stala majoritním akcionářem anglická Magnolia Group, PLC, několik desítek let největší odběratel výrobků Liry. Magnolia byla později koupena nadnárodní americkou společností Larson-Juhl se sídlem v Atlantě, což otevřelo Liře obrovský trh pro její výrobky  a vytvořilo podmínky pro další rozvoj.

2000

Své výrobky vyváží Lira do čtyřiceti zemí pěti kontinentů.  V posledních letech se změnilo teritoriální zaměření exportu, kam směřuje více než 70% výroby Liry. Největším odběratelem se stávají Spojené státy americké a Kanada, následované Polskem, Maďarskem, Francií, Německem, Itálií. Úspěšně se prodávají nové výrobky založené na nových vzorech při aplikaci klasických technologií pozlacování a patinování.

2015

Společnost posiluje své postavení ve skupině Larson-Juhl. V roce 2015 dochází  k úplnému přesunu servisního centra německé sesterské společnosti Aicham do Liry. Je zaveden stálý směnný provoz a celé distribuční centrum prochází nemalými stavebními úpravami. Výrazně se navyšují skladové kapacity. Od poloviny roku 2015 je expedováno zboží v metráži, ale i spojené rámy, chopy nebo rámařský materiál do Česka, Německa a Rakouska s několika denní dobou dodání. Firma  v roce 2015 navýšila svůj podíl dodávek do skupiny na rekordních 60%.

2019

V roce 2019 mění "LIRA, obrazové lišty a rámy, a.s." svoji právní formu a název na "Larson-Juhl s.r.o.". Postavení na domácím trhu a skupinovém obchodu posiluje. Společnost přebírá produktové portfolio ze sesterské společnosti Senelar ve Francii. Výrazný nárůst prodejů je v segmentu poskytovaných servisů. Lišta v metráži i nadále zůstává jako nosný výrobní produkt.
 
Načítání
Načítání